Πρόωρη συνταξιοδότηση για όσους έχουν ένσημα πριν το 1993 - Όλες οι κατηγορίες

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 Ευκαιρία για πρόωρη συνταξιοδότηση εντός του 2023, θα έχουν 200.000 ασφαλισμένοι, με πλήρη και μειωμένη σύνταξη και ευνοϊκότερα κριτήρια. Β...


 Ευκαιρία για πρόωρη συνταξιοδότηση εντός του 2023, θα έχουν 200.000 ασφαλισμένοι, με πλήρη και μειωμένη σύνταξη και ευνοϊκότερα κριτήρια. Βασική προϋπόθεση να έχουν ένσημα πριν το 1993.

Κατ’ αρχάς, ο ασφαλιστικός νόμος δίνει το δικαίωμα εντός του 2023 για πλήρη σύνταξη στο 62ο έτος ηλικίας με 40 έτη ασφάλισης και στο 67ο έτος ηλικίας με 15 έτη ασφάλισης.

Συντάξεις: Τι θα λάβουν όσοι κατοχυρώσουν το δικαίωμα

Ωστόσο, ισχύουν και ειδικές περιπτώσεις για γονείς ανηλίκων σε Δημόσιο, ΔΕΚΟ, τράπεζες και ΙΚΑ, καθώς μπορούν να αποχωρήσουν στα 50 και έως τα 58 έτη, υπό την αίρεση ότι έχουν κατοχυρωμένο δικαίωμα για σύνταξη.

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι όσοι βγουν σε σύνταξη φέτος θα έχουν λαμβάνειν τα παρακάτω:

 • Αυξημένη εθνική σύνταξη στα 413,76 ευρώ.
 • Αυξημένη ανταποδοτική σύνταξη βάσει μισθού και ετών ασφάλισης
 • Το συνολικό ποσό αύξησης θα είναι 9,6% αντί για 7,75%.
Η έξοδος από την εργασία φέτος έχει… προσαύξηση 9,6% λόγω του πληθωρισμού το 2022. Αυτό δεν θα συμβεί το 2024 ή το 2025, καθώς δεν αναμένεται να πλησιάσει καν το ποσοστό του 9,6% του 2022.

Συντάξεις: Όλες οι κατηγορίες των ασφαλισμένων και τα όρια ηλικίας

Όσοι έχουν θεμελιώσει δικαίωμα με μειωμένη σύνταξη και ηλικία 55-62 ετών βγαίνουν φέτος σε σύνταξη με ποινή μείωσης 30% στο ποσό της εθνικής. Δηλαδή η εθνική, αντί των 413,76 ευρώ με 20 και άνω έτη ασφάλισης, θα πέσει στα 291,73 ευρώ.

Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ που λόγω ανεργίας δεν πληρούν την προϋπόθεση των 100 ημερών ασφάλισης ανά έτος μια πενταετία πριν από την αίτηση για σύνταξη δεν βγαίνουν ούτε στα 62 έτη με μειωμένη, αλλά οδηγούνται για πλήρη σύνταξη στα 67.

Μπορούν να βγουν στη σύνταξη με πλήρεις αποδοχές:

α) Άνδρες – γυναίκες γεννημένοι το δεύτερο εξάμηνο του 1961, με 25ετία έως και 31/12/2010, με 35 έτη ασφάλισης έως 31/12/2018. Έξοδος στα 60 και 6 μήνες.

Αν συμπληρωθεί το όριο έως και 31/12/20 11, με 36 έτη έως 31/12/2019 βγαίνουν στα 60 έτη και 6 μήνες.

β) Άνδρες – γυναίκες γεννημένοι το δεύτερο εξάμηνο του 1961, με 25ετία έως και 31/12/2010, που συμπληρώνουν 35 έτη συνολικά μέχρι και 31/12/2019, εξέρχονται στα 60 έτη και 6 μήνες.

γ) Άνδρες – γυναίκες γεννημένοι έως και τον Σεπτέμβριο 1960, με 25ετία έως και 31/12/2012, με 37 έτη μέχρι και 31/12/2019 βγαίνουν στα 60 και 11 μήνες. Αν γεννήθηκαν έως και τον 3ο/1958, με 25ετία το 2011 βγαίνουν στα 64 έτη και 9 μήνες.

δ) Εργαζόμενοι με 40 έτη ασφάλισης, που συμπληρώνουν το 62ο έτος της ηλικίας τους εντός του 2022.

ε) Τρίτεκνοι στο Δημόσιο που γεννήθηκαν τον Ιανουάριο του 1965 έως και τον Ιούλιο του 1965 με 21 έτη το 2011 βγαίνουν στα 58 έτη και 5 μήνες.

στ) Γονείς ανηλίκων στο Δημόσιο με 25ετία το 2011, γεννημένοι από τον Ιανουάριο του 1965 έως και τον Ιούλιο του 1965 βγαίνουν στα 58 έτη και 5 μήνες.

Για έξοδο από την εργασία με μειωμένη σύνταξη ισχύουν τα εξής:

► Άνδρες που γεννήθηκαν το 1961 και συμπληρώνουν 25ετία το 2010, έξοδος στα 60 έτη. 

► Γυναίκες γεννηθείσες το 1966 με 25ετία το 2010 εξέρχονται στα 55 έτη.

► Άνδρες του 1966 με 25ετία το 2011, βγαίνουν στα 56.

► Άνδρες του 1964 με 25ετία το 2012, στα 58.

► Άνδρες του 1967 με 25ετία το 2011 βγαίνουν με μειωμένη σύνταξη στα 62.

► Άνδρες του 1965 και εφεξής, με 25ετία το 2012, παίρνουν σύνταξη στα 62 έτη.

Γονείς ανηλίκων με 25ετία το 2023 θεμελιώνουν δικαίωμα για σύνταξη άνδρες και γυναίκες, γονείς ανηλίκων και τρίτεκνοι ασφαλισμένοι Δημοσίου.

Ακόμη, μητέρες και χήροι πατέρες ασφαλισμένοι στα Ταμεία με 285,287 ή 634,635 ένσημα προ του 1993.

1. Με 36 έτη ασφάλισης συμπληρωμένα το 2023 και με συντάξιμες αποδοχές 1.450 ευρώ. Ο συνταξιούχος θα λάβει 576 ευρώ ανταποδοτική σύνταξη και 413,76 ευρώ εθνική σύνταξη. Δηλαδή, σύνολο 989,76 ευρώ σύνταξη.

2. Με 38 έτη ασφάλισης το 2023 και με συντάξιμες αποδοχές 1.450 ευρώ. Θα πάρει 649 ευρώ ανταποδοτική σύνταξη και 413,76 ευρώ εθνική σύνταξη, σύνολο 1.062,76 ευρώ.

3. Με 40 έτη ασφάλισης και με συντάξιμες αποδοχές 2.750 ευρώ. Θα πάρει 1.380 ευρώ ανταποδοτική σύνταξη και 413,76 ευρώ εθνική. Σύνολο θα έχει 1.793,76 ευρώ.

Ασφαλισμένοι σε ταμεία ΔΕΚΟ – τραπεζών που είχαν κατοχυρωμένο δικαίωμα συνταξιοδότησης, βγαίνουν στα 50 ή τα 52 ή τα 55 έτη.

 Όλες οι περιπτώσεις αφορούν:

α) Γονείς ανήλικων τέκνων δημόσιοι υπάλληλοι και μητέρες σε ΔΕΚΟ – τράπεζες με συμπληρωμένη:

► 25ετία το 2011, ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών.

► 25ετία το 2012, ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών.

► 25ετία το 2010.

► 20ετία το 2011 για τρίτεκνους δημόσιους υπάλληλους και με 20ετία το 2012 για τρίτεκνες μητέρες υπαλλήλους ΔΕΚΟ – τραπεζών, ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών και για τις δύο περιπτώσεις.

β) Γονείς ανηλίκου με 5.500 ημέρες ασφάλισης. Βγαίνουν το 2023 σε σύνταξη μητέρες και χήροι πατέρες ανήλικων τέκνων σε ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, τράπεζες με κατοχυρωμένο δικαίωμα συνταξιοδότησης και 5.500 ημέρες ασφάλισης.

γ) Δυνατότητα συνταξιοδότησης έχουν και μητέρες ανήλικων τέκνων με συμπληρωμένες 5.500 ημέρες ασφάλισης:

 • Το 2010. Βγαίνουν στα 50 έτη ηλικίας με μειωμένη και στα 55 με πλήρη.
 • Το 2011. Κατοχυρώνουν έτσι το 52ο έτος ηλικίας για μειωμένη και τα 57 για πλήρη.
 • Το 2012. Κατοχυρώνουν το 55ο έτος ηλικίας για μειωμένη και τα 60 για πλήρη.

Συντάξεις: Οι αλλαγές που προκύπτουν για ασφαλισμένους με βαρέα ένσημα

Για ασφαλισμένους με βαρέα ένσημα ισχύουν φέτος για πλήρη ή μειωμένη σύνταξη τα εξής:

 • Άνδρες – γυναίκες με 10.500 ένσημα συνολικά, εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και το 2012 και με συμπληρωμένη ηλικία έωδ 54,5 ετών για μειωμένη και 56,6 ετών για πλήρη.
 • Άνδρες – γυναίκες με 10.500 ένσημα συνολικά, εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα το 2013 και ηλικία συνταξιοδότησης 58 ετών και 9 μήνες για τη μειωμένη και 60 ετών και 9 μήνες για πλήρη σύνταξη.
 • Άνδρες – γυναίκες με 10.500 ένσημα συνολικά και από 7.500 στα βαρέα έως το 2014 με απαιτούμενη ηλικία 59 ετών και 6 μήνες για τη μειωμένη και 61 ετών και 6 μήνες για πλήρη.
 • Άνδρες – γυναίκες με 10.500 ένσημα συνολικά, με πάνω από 7.500 στα βαρέα από την 1/1/2015 και μετά, ηλικία 60 ετών για μειωμένη και 62 ετών για πλήρη.
 • Γυναίκες ασφαλισμένες στο ΙΚΑ πριν από το 1993 με βαρέα ένσημα.
Πρέπει να έχουν 4.500 ημέρες ασφάλισης έως το 2012, εκ των οποίων οι 3.600 με καθεστώς βαρέων και εξ αυτών οι 1.000 ημέρες στα βαρέα τα τελευταία 17 προ της συνταξιοδότησης έτη.

Βγαίνουν στη σύνταξη στα 55, 56 και 57 έτη ηλικίας. Συνεπώς, φέτος συνταξιοδοτούνται με πλήρη σύνταξη όσες είναι γεννημένες το 1968, το 1967 και το 1966.

Πηγή: workenter.gr

ΣΧΟΛΙΑ

Όνομα

αγροτικά,12,αθλητικά,3,αθλητισμός,1,Αλμωπία,1,Απάτη,1,απόψεις,3,Αριδαία,13,ΑΣΕΠ,1,Αστυνομία,32,αστυνομικά,87,Βεγορίτιδα,1,Γιαννιτσά,64,ΔΕΥΑ,1,διατροφή,1,διαφήμιση,1,Έδεσσα,23,Εκδηλώσεις,38,εκκλησία,1,εκλογές,6,Εκπαίδευση,5,Ελικόπτερο,1,Ελλάδα,250,Ελλάδα: αστυνομικά,1,Εύβοια,1,Θέατρο,2,Θεσσαλονίκη,1,καιρός,4,Καρυώτισσα,1,κοινωνία,2,Κόσμος,26,Κρύα Βρύση,3,Λουτράκι,1,νοσοκομεία,1,Οικονομία,27,Πάικο,1,Πέλλα,2,Πόζαρ,2,πολιτική,5,Πολιτισμός,4,Πτώση,1,Σκύδρα,8,συνέντευξη,1,Ταξίδι,6,Τέχνη,1,τεχνολογία,2,Τοπικά,108,Υγεία,35,φιλοζωικά,10,Eurovision,1,Lifestyle,6,
ltr
item
Discover Pella: Πρόωρη συνταξιοδότηση για όσους έχουν ένσημα πριν το 1993 - Όλες οι κατηγορίες
Πρόωρη συνταξιοδότηση για όσους έχουν ένσημα πριν το 1993 - Όλες οι κατηγορίες
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpRA5jCvolJ-iyoW4iQx3b28MpqAnTjEFg0u492GeF2F_pHe2MEoMw2NUihjTVjz0gd69FEP6fRy-ojOCHUuKHvkspb9Fmkaw8REBgu_fF_1MCTQHZMz1_eoWIy7fjCiasbaQcmZKc_1Lrs1dG36HA5fiCUVPA_o4bphjx-ghJKVQIuooBOpqyXlwIS54/s320/syntaxeis-neotero-1.webp
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpRA5jCvolJ-iyoW4iQx3b28MpqAnTjEFg0u492GeF2F_pHe2MEoMw2NUihjTVjz0gd69FEP6fRy-ojOCHUuKHvkspb9Fmkaw8REBgu_fF_1MCTQHZMz1_eoWIy7fjCiasbaQcmZKc_1Lrs1dG36HA5fiCUVPA_o4bphjx-ghJKVQIuooBOpqyXlwIS54/s72-c/syntaxeis-neotero-1.webp
Discover Pella
https://www.discoverpella.gr/2023/11/1993.html
https://www.discoverpella.gr/
https://www.discoverpella.gr/
https://www.discoverpella.gr/2023/11/1993.html
true
8338469463894441372
UTF-8
Loaded All Posts ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΔΕΣ ΤΑ ΟΛΑ περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή By Αρχική Σελίδες Αναρτρήσεις Δες τα όλα ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ TAGS ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκε καμία ανάρτηση που να ταιριάζει με το αίτημά σας ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουάριο Φεβρουάριο Μάρτη Απρίλη Μάϊο Ιούνιο Ιούλιο Αύγουστο Σεπτέμβριο Οκτώβριο Νοέμβριο Δεκέμβριο Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μάϊο Ιου Ιου Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες πριν Χθές $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες πριν περισσότερο από 5 εβδομάδες Followers Ακολούθησε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων